J A E E E

Redaktor Naczelny JAEEE

Prof. dr hab. inż. Mirosław Luft
UTH Radom, POLSKA

Sekretarz naukowy JAEEE

Dr inż. Daniel Pietruszczak
UTH Radom, POLSKA

Projekt graficzny strony internetowej

Prof. Mariusz Dański
UTH Radom, POLSKA

Formatowanie komputerowe, Obsługa strony internetowej

Mgr inż. Wojciech Chamela
UTH Radom, POLSKA