J A E E E

Redaktor Naczelny JAEEE

Prof. dr hab. inż. Mirosław Luft
URad., POLSKA

Sekretarz naukowy JAEEE

Dr inż. Daniel Pietruszczak
URad., POLSKA

Projekt graficzny strony internetowej

Prof. Mariusz Dański
URad., POLSKA

Formatowanie komputerowe, Obsługa strony internetowej

Mgr inż. Wojciech Chamela
URad., POLSKA