J A E E E

„Journal of Automation, Electronics and Electrical Engineering Journal (JAEEE)”

 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik – Przewodniczący JAEEE, URad., POLSKA
 • Prof. dr hab. inż. Mirosław Luft – Redaktor Naczelny JAEEE, URad., POLSKA
 • Prof. Alexander Grakovski – Instytut Transportu i Telekomunikacji, Ryga, ŁOTWA
 • Prof. Miroslav Gutten – Uniwersytet w Żylinie, Żylina, SŁOWACJA
 • Prof. Aleš Janota – Uniwersytet w Żylinie, Żylina, SŁOWACJA 
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek – Politechnika Białostocka, POLSKA
 • Prof. Daniel Korenčiak – Uniwersytet w Żylinie, Żylina, SŁOWACJA
 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kluszczyński – Politechnika Krakowska, POLSKA
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński – URad., POLSKA
 • Prof. dr hab. inż. Józef Lisowski – Uniwersytet Morski w Gdyni, POLSKA
 • Prof. Erwin Smet – Uniwersytet w Antwerpii, Antwerpia, BELGIA
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Świątek – Politechnika Wrocławska, POLSKA
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska, POLSKA
 • Prof. dr hab. inż. Waldemar Wójcik – Politechnika Lubelska, POLSKA
 • Dr hab. inż. Jacek Kozyra, prof. URad., POLSKA
 • Dr inż. Daniel Pietruszczak – Sekretarz naukowy JAEEE, URad., POLSKA