J A E E E

Journal of automation, electronics and electrical engineering

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Wydział Transportu, Elektrotechniki i Informatyki
ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom, Polska

Redaktor Naczelny JAEEE

Prof. dr hab. inż. Mirosław Luft

Koordynator Redakcyjny

Dr inż. Daniel Pietruszczak

tel. (+48) 48 361 7713
email: jaeee@uthrad.pl
www.jaeee.uniwersytetradom.pl

Wydawnictwo

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
ul. Malczewskiego 29, 26-000 Radom, Polska
tel. +48 48 361 7033
fax +48 48 361 7034
e-mail: wydawnictwo@uthrad.pl